Vi kan hjälpa dig med ditt stambyte i villa eller radhus.

Rören i en fastighet håller i 40 till 50 år, om de är av god kvalitet. Därefter måste de bytas. Vi kan hjälpa dig med ditt stambyte i villa eller radhus.

Efter 40-50 år har materialet i rören blivit så pass slitet, eller rören fått så kraftiga igensättningar, att funktionen hos stammarna inte längre kan garanteras. Ett stambyte bör göras innan problem uppstår, eftersom vattenskador kan bli mycket kostsamma.

Vid ett stambyte i ett radhus eller en villa byts inte bara stammarna som leder färsk- och avloppsvatten till och från fastigheten ut. Även rörförgreningarna byts ut, och detsamma gäller i de flesta fall rören fram till kranarna, och från avloppsbrunnarna. Detta innebär att väggar och golv i badrummet måste bilas upp för att komma åt rören. 

Det viktigaste att tänka på vid ett stambyte i ett småhus är att göra det i tid. Om du låter det gå för lång tid, och ett avloppsrör börjar läcka, kan du få avloppsvatten som sipprar ut i huset. En anledning till att många drar sig för att genomföra ett stambyte är att de hört historier om hur lång tid det tar att genomföra stambyte i lägenhet, och vilka olägenheter detta medför. Även om ett stambyte i en villa också är ett stort ingrepp går det i allmänhet snabbare än när stammarna ska bytas i ett flerfamiljshus. Kostnaden för stambytet blir också lägre än vad det kostar att ersätta vattenskador som uppstår till följd av att rören inte åtgärdats i tid.

När ska stambyte göras?

Har du tillgång till gamla ritningar, eller andra handlingar rörande ditt hus? Kanske framgår det av dem när det senaste stambytet gjordes. Om rören har bytts ut i omgångar kan det innebära att flera material har blandats i rörsystemet, och inte minst i skarvarna kan det finnas svagheter. Vattnets surhetsgrad påverkar också rörens hållbarhet.

Eftersom ett stambyte innebär att inredningen i badrummet måste rivas ut välja många husägare att kombinera åtgärden med en renovering av badrummet. Om du funderar på att renovera badrummet bör du ta reda på om stammarna också behöver bytas. Har de inte så många år kvar av sin förväntade livslängd kan det vara en bra idé att göra stambytet i samband med renoveringen.

Det kan också vara en bra idé att göra ett stambyte i samband med en köksrenovering. I allmänhet går det dock att bevara mer av köket än av badrummet när ett stambyte görs.

Måste jag ansöka om bygglov?

Vid ett stambyte flyttas i de flesta fall inga rörledningar. Därmed behövs inget bygglov, och du behöver heller inte göra någon bygganmälan. Om stambytet däremot innebär att en VA-stam flyttas, så den hamnar i ett nytt läge, måste du göra en bygganmälan och invänta startbesked innan arbetet kan inledas. Denna anmälan gör du till kommunens byggnadsnämnd. Du ska också göra en bygganmälan om stambytet innebär att ändringar görs i husets bärande konstruktion. 

Om du bor i ett hus med särskilt bevarandevärde ur historisk, kulturhistorisk, eller konstnärlig synpunkt ska du också göra en bygganmälan innan du inleder arbetet med stambytet.

Kontakta oss!

  • Dra filer hit eller
    Max. file size: 2 MB.
    • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.