Vanliga frågor om stambyte

Varför gör man stambyte?

Ett stambyte görs för att rören som transporterar vatten till och från fastigheten har blivit slitna. Genom att göra ett stambyte riskerar ni inte att ett rör brister och orsakar vattenskador.

När görs ett stambyte?

Ett stambyte görs när rören i en fastighet är slitna eller skadade. 

Hur mycket kostar ett stambyte?

Det är svårt att svara på hur mycket ett stambyte kostar, eftersom svaret beror på hur många stammar som finns i fastigheten. Vid stambyte i fastigheter brukar man dock räkna med en kostnad på 300 000 kronor per lägenhet. Det är mycket pengar, men årskostnaden är inte hög.

Hur ofta behöver ett stambyte göras?

Ett stambyte behöver i de flesta fall göras med 50 till 60 års mellanrum. Om stammarna har skadats av någon anledning kan dock ett byte behöva göras tidigare.

Hur går ett stambyte till?

Efter att styrelsen tagit fram ett beslutsunderlag och informerat medlemmarna i bostadsrättsföreningen kan ett beslut tas. Om stambytet även inkluderar våtrumsrenovering, vilket är det vanligaste, krävs i de flesta fall styrelsebeslut, stämmobeslut och de individuella medlemmarnas ställningstaganden.

Föreningen tar sedan in anbud från entreprenörer, och väljer en lämplig utförare. Sedan ska medlemmarna informeras. När arbetet sätter igång görs arbetet stam för stam, vilket innebär att det inleds i ena änden av fastigheten, och man arbetar sig fram till andra änden.

Hur lång tid tar ett stambyte?

Ett stambyte i en fastighet med lägenheter tar för det mesta två år, från projekteringens start till att arbetet är slufört. Räkna med ett projekteringen tar ett år, och själva arbetet lika lång tid.

{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”:”Question”,”name”:”Varför gör man stambyte?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Ett stambyte görs för att rören som transporterar vatten till och från fastigheten har blivit slitna. Genom att göra ett stambyte riskerar ni inte att ett rör brister och orsakar vattenskador.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”När görs ett stambyte?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Ett stambyte görs när rören i en fastighet är slitna eller skadade. “}},{“@type”:”Question”,”name”:”Hur mycket kostar ett stambyte?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Det är svårt att svara på hur mycket ett stambyte kostar, eftersom svaret beror på hur många stammar som finns i fastigheten. Vid stambyte i fastigheter brukar man dock räkna med en kostnad på 300 000 kronor per lägenhet. Det är mycket pengar, men årskostnaden är inte hög.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Hur ofta behöver ett stambyte göras?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Ett stambyte behöver i de flesta fall göras med 50 till 60 års mellanrum. Om stammarna har skadats av någon anledning kan dock ett byte behöva göras tidigare.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Hur går ett stambyte till?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Efter att styrelsen tagit fram ett beslutsunderlag och informerat medlemmarna i bostadsrättsföreningen kan ett beslut tas. Om stambytet även inkluderar våtrumsrenovering, vilket är det vanligaste, krävs i de flesta fall styrelsebeslut, stämmobeslut och de individuella medlemmarnas ställningstaganden.\n\nFöreningen tar sedan in anbud från entreprenörer, och väljer en lämplig utförare. Sedan ska medlemmarna informeras. När arbetet sätter igång görs arbetet stam för stam, vilket innebär att det inleds i ena änden av fastigheten, och man arbetar sig fram till andra änden.”}},{“@type”:”Question”,”name”:”Hur lång tid tar ett stambyte?”,”acceptedAnswer”:{“@type”:”Answer”,”text”:”Ett stambyte i en fastighet med lägenheter tar för det mesta två år, från projekteringens start till att arbetet är slufört. Räkna med ett projekteringen tar ett år, och själva arbetet lika lång tid. “}}]}