Planera, projektera och genomföra stambyten i Nacka

Ett stambyte är en stor och kostsam åtgärd, men helt nödvändig att genomföra. Görs ett stambyte inte i tid kan de gamla rören spricka, rosta eller sätta igen, vilket ger upphov till vattenskador. Kostnaderna för dessa skador är ofta större än kostnaden för att genomföra ett stambyte. Därför är det viktigt att börja planera stambytet i tid. 

Ett stambyte i Nacka tar lång tid, inte minst för att det måste planeras noga. Tar ni hjälp av oss kan vi tillsammans åstadkomma ett smidigt och kostnadseffektivt stambyte. 

Vad kostar ett stambyte i Nacka?

Kostnaden för ett stambyte i Nacka varierar från en fastighet till en annan. Det beror bl.a. på fastighetens och stammarnas ålder och skick, samt stammarnas placering. Antalet lägenheter och våningsplan påverkar också, om det rör sig om ett flerfamiljshus.

Branschorganisationen SABO, som samlar allmännyttiga bostadsbolag, anger att ett stambyte kostar ungefär 250 000 kronor per lägenhet i ett hyreshus. Det finns dock fastigheter där kostnaden kan bli högre, till följd av husets speciella förutsättningar. Om de boende vill ha en högre standard än den som erbjuds som normalstandard blir kostnaden också högre för den enskilda renoveringen av badrummet i samband med stambytet. Vi arbetar grundligt med att ta fram en åtgärdsplan, och efter projektering och upphandling kan vi ge er en tydlig prisbild för stambytesprojektet.

Stambyte i Nacka lönar sig

Ett stambyte kostar alltid mycket pengar, men kostnaden ska sättas i relation till kostnaderna för återställning om vattenskador uppstår till följd av att stammarna inte bytts i tid. Dessutom är det, med tanke på hur bostadsmarknaden ser ut i Nacka, en investering som lönar sig att genomföra ett stambyte.

Eftersom stambytet innebär att golv och väggar måste bilas upp väljer många att göra en badrumsrenovering i samband med stambytet. Ett nyrenoverat badrum höjer alltid värdet på bostaden vid försäljning, inte minst i Nacka. Det kan också vara en bra idé att renovera köket, av samma anledning, även om ett stambyte inte innebär lika genomgående ingrepp i detta rum som i badrummet. 

Det främsta skälet till att göra ett stambyte är dock inte att höja marknadsvärdet på en enskild bostad, utan att byta ut rören för att fastigheten ska vara beboelig även i framtiden. Om du äger en fastighet från 70-talet i Nacka, och denna inte är stambytt, börjar det bli dags. Rören i en fastighet beräknas nämligen ha en livslängd på 40 till 50 år. Det finns dock även fastigheter där rören är av dålig kvalitet, och måste bytas tidigare än så. 

För att veta när ett stambyte bör genomföras rekommenderar vi att du kontaktar oss redan idag. Vi inleder med att göra en grundlig inspektion för att fastställa skicket på de installationer, rum och ytor som berörs av stambytet. Därefter kartlägger vi förutsättningarna och tar fram en metod- och åtgärdsplan. Tillsammans kan vi komma fram till när stambytet bör genomföras, och hur vi bör gå tillväga för att utföra stambytet på bästa sätt. Vi hjälper er också med att ta in och bedöma offerter från olika underleverantörer i Nacka.