Stambyte Stockholm - För Bostadsrättsföreningar och Fastighetsägare

Stambyte Stockholm

Noggrannhet och uppföljning

Kontakta oss

 • Dra filer hit eller
  Max. file size: 2 MB.
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

  Låt oss ta hand om upphandling och kravställning mot entreprenören
  Fullständiga garantier och ansvar
  Projektledning av stambyten sedan 1995
  Få koll på leveranstid och håll budgeten

  Ett stambyte innebär att VA-stammarna, som transporterar vatten till och från en fastighet eller en bostad, byts ut mot nya rör.

  Ett stambyte är alltid ett stort ingrepp, men med bra planering, och ett välunderrättat val av entreprenör, är det möjligt att genomföra arbetet snabbt och smidigt, med mindre olägenhet för de boende. Även i Stockholm, med dess speciella förutsättningar, är det möjligt att göra ett effektivt stambyte.

  När rören i en fastighet blir gamla finns det en risk att de rostar sönder, spricker eller sätter igen. Om detta händer leder det till stora skador på huset. Därför är det viktigt att stambytet görs i tid. Samtidigt är åtgärden förknippad med en hel del administration och planering. Därför är det viktigt att börja fundera på stambytet i tid. Rör det sig om en bostadsrättsförening får man räkna med att det tar minst två år, från det att den administrativa processen inleds till dess att de nya stammarna kan tas i bruk. I ett skiv- eller lamellhus genomförs stambytet trappuppgång för trappuppgång. 

  I de flesta fall byts inte bara huvudstammarna ut, utan även rörförgreningarna som går från dessa till individuella lägenheter, om det rör sig om ett flerfamiljshus. Eftersom ett stambyte medför att golv och ibland väggar måste bilas upp för att komma åt rören väljer många att även byta rörförgreningar, och renovera badrummet eller köket. Den totala olägenheten blir mindre när det går att kombinera flera åtgärder på detta sätt.

  Fördelar med stambyte

  Ett stambyte kostar mycket pengar, men är en investering som betalar sig på sikt. 

  • Driftkostnaderna för fastigheten minskar, och detsamma gäller kostnaderna för varm- och kallvatten. 
  • Risken för vattenskador minskar, vilket också ger en lägre försäkringspremie.
  • Om det tidigare har luktat från avloppet försvinner denna lukt efter stambytet.

  Ett stambyte höjer också värdet på bostaden, men det går inte att komma ifrån att det är en dyr åtgärd. Kostnaden för ett stambyte ska dock ställas mot vad det kostar att få vattenskador, till följd av att ett gammalt rör har börjat läcka eftersom det inte har bytts ut i tid. Om stambytet kombineras med renovering av kök eller badrum ökar bostadens värde ytterligare.

  Är ett stambyte nära förestående?

  Rör har en livslängd på i bästa fall 50 till 60 år. Det innebär att de fastigheter som byggdes under miljonprogrammet (1965-1975) och ännu inte genomgått ett stambyte har detta nära förestående. Även nyare fastigheter kan behöva genomgå stambyte, om rören är av dålig kvalitet.

  Det är möjligt att bo kvar i bostaden under den tid som stambytet pågår, även om det medför viss olägenhet. Den boende kommer inte att ha tillgång till dusch, toalett eller kök under hela den period arbetet pågår. I en bostadsrättsförening finns ingen skyldighet att ordna annat boende till medlemmarna, utan det får de ordna på egen hand. Av denna anledning är det dock viktigt att avisera det förestående stambytet i god tid, så att de som så önskar kan hitta någon annanstans att bo under den tid arbetet pågår. 

  Stambyte steg för steg

  Inget stambyte är det andra likt, eftersom det är viktigt att anpassa arbetet efter fastigheten och dess förutsättningar. Vissa saker är dock desamma vid i stort sett alla stambyten, oavsett vilken typ av fastighet det rör sig om. 

  Ett stambyte går till på följande sätt:

  1. Alla delar i fastigheten kläs in i skyddande material, för att skydda dem mot damm och smuts.
  2. Vattnet stängs av.
  3. De gamla stammarna och vattenledningarna rivs ut. För att komma åt dessa bilas golv och väggar upp. Det innebär att även yt- och tätskikt i badrummen rivs ut.
  4. Nya stammar och vattenledningar placeras i fastigheten. 
  5. Nya badrum byggs, med nya tät- och ytskikt.
  6. Ny toalett, dusch och handfat installeras i badrummen.
  7. Slutbesiktning görs av arbetet.
  8. Arbetsplatsen täcks av. Allt material transporteras till återvinningen.

  Ett stambyte handlar dock inte enbart om det praktiska arbetet. Planeringen är minst lika viktig, och tar ofta lika lång tid. 

  En bostadsrättsförening som beslutar om stambyte är inte skyldig att återställa ett badrum till samma standard som innan när stambytet är genomfört. Därför återställs badrummen i de flesta fall till normalstandard. Av denna anledning är det att rekommendera att inte renovera sitt badrum om stambyte inte gjorts på mycket länge. En förening som vill hålla sig väl med de boende bör också gå ut och informera om att ett stambyte kan vara aktuellt inom de närmaste åren, för att undvika att boende skaffar nya badrum som sedan måste rivas ut. 

  En boende som vill ha högre standard i sitt nya badrum än vad som ingår i den överenskomna standarden kan välja att göra en mer genomgripande renovering. Det går ofta för den enskilde att välja en annan utförare, som bygger det nya badrummet när stambytet är gjort, än den som bygger nya badrum med normalstandard.

  Vi hjälper er med stambytet i Stockholm

  Ett stambyte är den mest omfattande och kostsamma åtgärd en ägare till en fastighet i Stockholm har att ta ställning till. Därför underlättar det att ta hjälp av en erfaren konsult. Vi har lång erfarenhet av att projektleda stambyten, och av att hjälpa bostadsrättsföreningar och småhusägare att ta in och jämföra offerter.

  Om du väljer att ta hjälp av våra projektledare får du en oberoende expert, som kan hjälpa dig att åstadkomma ett tids- och kostnadseffektivt stambyte. Detta innebär dock inte att vi stressar oss igenom planeringsfasen, eftersom god planering är a och o för ett lyckat stambyte.

  För att vi ska kunna ge er så bra hjälp som möjligt med ert stambyte är det viktigt att ni kontaktar oss så tidigt som möjligt. Då kan vi hjälpa er genom såväl planeringen som intagandet av offerter, och bistå er i valet av lämplig entreprenör, samt med det administrativa arbetet som är förknippat med ett stambyte i Stockholm. 

  Om ni vill använda er av flera entreprenörer, exempelvis en för stambytet och en annan för renovering av badrummen, kan vi hjälpa er med detta. Vår projektledare kan sköta kontakten med entreprenörerna under den tid arbetet pågår. Då behöver du bara delta vid genomgångar med vår projektledare. När arbetet avslutas finns vi också på plats för att kontrollera att allt som avtalats har levererats.